Tapiolan kuoro_promo3_Maarit Kytöharju.jpg

Tapiolan kuoron Kuorokerho mukaan OKM:n kärkihankkeeseen

Tapiolan kuoro ryhtyy laulattamaan espoolaisia lapsia suuremmassa mittakaavassa kuin koskaan ennen. Kuoro aloittaa tulevana syksynä kuorokerhotoiminnan jopa yhdeksässä alakoulussa eri puolilla Espoota. Tapiolan kuoron kuorokerhotoiminta tulee mahdolliseksi, kun Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) myönsi Kuorokerho-hankkeelle kaksivuotisen 45 000 euron avustuksen. OKM:n avustus liittyy hallitusohjelman kärkihankkeeseen "Lastenkulttuurin saatavuuden parantaminen". Tapiolan kuoron saama avustus on suurin OKM:n Espoon alueen hankkeista.

Kuorokerho tarjoaa 1.-6.-luokkalaisille koululaisille ammattimaisesti ohjattua, matalan kynnyksen kerhotoimintaa koulupäivän päätteeksi. Kuorokerhossa harjoitellaan yhdessä laulamista yksi- ja moniäänisesti, opitaan musiikin perusteita, kehorytmiikkaa, luonnollista äänenkäyttöä sekä nuotinlukua. Kerhoon ei ole lähtötasovaatimuksia, joten kaikki halukkaat mahtuvat mukaan laulamaan.

"Laulamiseen ei tarvita kalliita välineitä. Kuorokerhon tavoitteena onkin mahdollistaa musiikkiharrastus koulupäivän yhteydessä kaikille lapsille. Myös heille, jotka eivät muuten syystä tai toisesta tulisi lähteneeksi kulttuuriharrastuksen pariin. Pidemmän tähtäimen tavoitteena on mm. madaltaa maahanmuuttajataustaisten lasten kynnystä tulla mukaan harrastamaan musiikkia, ja tukea lasten kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Rakennamme tulevaisuutta ja yhteistä Espoota", sanoo Reija Hyvärinen, Tapiolan kuoron kannatusyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja. Toimintaa kohdistetaankin erityisesti kouluihin, joissa maahanmuuttajataustaisten lasten osuus on suuri ja joissa on myös paljon kuorotoiminnasta kiinnostuneita oppilaita.

Tapiolan kuoro pilotoi Kuorokerhoa Opinmäen koulussa viime talvena. Pilotin ja kouluissa teetetyn kyselyn perusteella toiminnalle on kysyntää. Nyt saatu rahoitus mahdollistaa toiminnan laajentamisen Opinmäen koulusta muihinkin Espoon alakouluihin seuraavien kahden vuoden ajan.

Kuorolaulu on nykyään harvinaisempi osa koulun arkea, vaikka se on tutkitusti hyödyllistä aivojen kehitykselle, terveydelle ja sosiaalisille suhteille. "Musiikkiharrastuksen ja erityisesti kuorolaulun hyödyt oppimiselle ja sosiaalisille taidoille toimivat koulun tavoitteiden mukaisesti: ne kehittävät mm. oppimis- ja keskittymiskykyä, motoriikkaa sekä kykyä tunteiden käsittelyyn", Tapiolan kuoron taiteellinen johtaja Pasi Hyökki kertoo. "Kuten Tapiolan kuoron toiminta-ajatuksessa, myös Kuorokerhossa lapset nähdään muusikkoina, jotka pystyvät tuottamaan mielekästä ja korkeatasoista taidetta sekä omaksi ilokseen että halutessaan myös yleisölle."

Kuoro

Tapiolan kuoro on suomalainen, kansainvälisesti tunnettu ja palkittu lapsikuoro. Kuoro perustettiin vuonna 1963, ja se on toimintansa aikana edennyt tavallisesta suomalaisesta koulukuorosta yhdeksi kansainvälisen kuoromaailman tunnetuimmista instrumenteista. Kuoroa johtaa vuodesta 2008 alkaen Pasi Hyökki.

Tapiolan kuoro koostuu noin 70:stä 8–19-vuotiaasta nuoresta, joita kaikkia yhdistää kiinnostus laulamiseen ja kuoromusiikkiin. Kuorolle on ominaista luonnollinen äänenkäyttö ja ilmaisu sekä laulun, soiton ja liikunnan monipuolinen yhdistäminen.

Tapiolan kuoro konsertoi jatkuvasti sekä Suomessa että ulkomailla. Vuosikymmenten aikana kuoro on tehnyt yli 60 kansainvälistä kiertuetta, joista kolme maailman ympäri. Esiintymisiä kuorolle kertyy sekä Suomessa että ulkomailla noin 25 vuodessa. Tapiolan kuoro on tehnyt myös useita kymmeniä levytyksiä.

Toimintaperiaatteisiin kuuluu ajatus, että lapset ja nuoret osaavat tehdä taidetta aivan samoin kuin aikuisetkin. Tätä tuetaan korkeatasoisella musiikkikasvatuksella. Kuorolaisten itsenäisyyttä ja vastuunottoa sekä laulamisen ja soittamisen iloa vaalitaan aktiivisesti.

Tapiolan kuoro harjoittelee Espoossa ja sen toimintaa tukee Espoon kaupunki.

Anniversary4_2013_Eino_Nurmisto.jpg

Tulevat konsertit

 

LOKAKUU
 

7.10.2016 klo 19 / Sibelius Tapiolan kuorossa-levyn julkaisukonsertti, Tapiolan kirkko
8.10.2016 / Sibelius Tapiolan kuorossa-levyn konserttikiertue
9.10.2016 / Sibelius Tapiolan kuorossa-levyn konserttikiertue

 

Muut syksyn konsertit julkaistaan lähiaikoina.

@tapiolankuoro_tapiolachoir

Yhteystiedot

Yhteydenotot ja tiedustelut:

info(at)tapiolankuoro.fi
 

Vastaava tuottaja
Sofia Kosonen
050 3140 603
tuottaja(at)tapiolankuoro.fi


Toimisto
Kauppamiehentie 6
02100 Espoo

 

 

 

Taiteellinen johtaja
Pasi Hyökki
0400 944 699
pasi(at)tapiolankuoro.fi


Varajohtaja / Äänenhuoltaja
Anna Matvejeff-Haapaniemi
varajohtaja(at)tapiolankuoro.fi

Huoltaja
Hanna Krogius
040 550 7931
huoltaja(at)tapiolankuoro.fi