Kuorokerho

Tapiolan kuoron Kuorokerho aloittaa toimintansa syksyllä 2016 viidessä Espoon alakoulussa. Lisäksi toiminta jatkuu Opinmäen koulussa, jossa kerhoa pilotoitiin lukuvuotena 2015-16. 

Allaolevan lomakkeen kautta voitte ilmoittaa lapsenne mukaan Kuorokerhoon. 

Kuorokerhot toimivat lukuvuotena 2016-17 alla olevissa kouluissa ja ryhmissä (45 min/kerta). Jos ilmoittautumisia tulee paljon, ryhmiä voidaan perustaa myös kaksi. Tässä tapauksessa ryhmä 1 on lähtökohtaisesti tarkoitettu 1.-3.-luokkalaisille ja ryhmä 2 4.-6.-luokkalaisille. Voitte toivoa teille ajallisesti sopivinta ryhmää.

Rastaalan koulu: Maanantaisin klo 13.15 (ryhmä 2 klo 14.00)
Karamalmens skola: Maanantaisin klo 14.00
Vindängens skola: Tiistaisin klo 13.15
Kirkkojärven koulu: Tiistaisin klo 14.15 (ryhmä 2 klo 15.15)
Tiistilän koulu: Keskiviikkoisin klo 14.15
Opinmäen koulu: Keskiviikkoisin klo 15.15
 

Kuorokerhossa harjoitellaan yhdessä laulamista yksi- ja moniäänisesti. Samalla tehdään ja opitaan muita musiikillisia asioita, kuten musiikkiliikuntaa ja kehorytmejä, luonnollista äänenkäyttöä sekä nuotinlukua. Kuorokerho soveltuu kaikille 1.-6. –luokkalaisille, eikä osallistuminen edellytä aiempaa kokemusta kuorolaulusta. 

Kuorokerho maksaa 50€ lukukaudelta (n. 14 kertaa). Lasku lähetetään kerran lukukaudessa ilmoittamaanne sähköpostiosoitteeseen. Myönnämme hakemuksesta myös vapaaoppilaspaikkoja.

Ilmoittautumislomake alla. Vastaathan kaikkiin kohtiin.

Lisätiedot ja kyselyt: kuorokerho@tapiolankuoro.fi

KÖRKLUBB

Tapiolakörens Körklubb startar i fem lågstadieskolor i Esbo hösten 2016. Dessutom fortsätter klubben i Opinmäen koulu, där den provkördes under läsåret 2015-16. 

Via nedanstående blankett kan ni anmäla ert barn till Körklubben. 


Körklubbarna fungerar under läsåret 2016-17 i nedan nämnda skolorna och grupperna (45 min/gång). Om det kommer mycket anmälningar, grundas två grupper. I detta fall är grupp 1 preliminärt tänkt för elever i årskurs 1-3, och grupp 2 för elever i årskurs 4-6. Ni kan ändå anmäla ert barn till den grupp som tidsmässigt passar er lämpligast.

Rastaalan koulu: Måndag klo13.15  (grupp 2 klo 14.00)
Karamalmens skola: Måndag klo 14.00
Vindängens skola: Tisdag klo 13.15
Kirkkojärven koulu: Tisdag klo 14.15 (grupp 2 klo 15.15)
Tiistilän koulu: Onsdag klo 14.14
Opinmäen koulu: Onsdag klo 15.15
 

I Körklubben övar vi på att sjunga en- och flerstämmigt. Samtidigt lär vi oss bland annat bodyrytmik, naturlig röstanvändning samt att läsa noter! Körklubben passar för alla elever i årskurserna 1-6. För att delta behöver man inte ha tidigare erfarenhet av att sjunga i kör. Gruppernas storlek, mängd och tidtabell tidtabell bestäms enligt anmälningarna.

Körklubbens avgift är 50€ per termin (ca 14 gånger). Summan faktureras en gång per termin til angiven mejladress. Vi beviljar också frielevplatser efter ansökan.

Registrering blanket under. Besvara alla punkter.

Tilläggsinformation och frågor: korklubb@tapiolankuoro.fi

 

 

 

CHOIR CLUB

The Choir Club by Tapiola Choir will start in 6 primary schools in Espoo in autumn 2016.

You can sign up your child to the Choir Club by using the form below. 

The times of the Choir Clubs are mentioned below (45 min / time). If there are enough people to sign up, groups may be added. In this case, group 1 is preferably meant for grade levels 1-3 and group 2 for grade levels 4-6. You can wish for the group that suits you best. 

Rastaalan koulu: Monday klo 13.15 (group 2 klo 14.00)
Karamalmens skola: Monday klo 14.00
Vindängens skola: Tuesday klo 13.15
Kirkkojärven koulu: Tuesday klo 14.15 (group 2 klo 15.15)
Tiistilän koulu: Wednesday  klo 14.15
Opinmäen koulu: Wednesday klo 15.15

The Choir Club introduces pupils to singing in a choir. We rehearse singing in one and multiple voices (parts), learn basics in music theory, body percussion, healthy and natural singing texhnique as well as reading music. The club is suitable for everyone from 1st grade to 6th grade. It does not require any previous experience in choir singing.

The tuition fee for the Choir Club is 50€ per term (incl. approximately 14 sessions). You can also apply for a scholarship.

To sign up, please fill the form below.

More information and inquiries: kuorokerho@tapiolankuoro.fi


Ilmoittautuminen / Anmälning / Sign up

Oppilaan syntymäaika / elevens födelsedatum / pupil's birthday *
Oppilaan syntymäaika / elevens födelsedatum / pupil's birthday
Oppilaan luokka-aste / elevens klass / pupil's grade *