Kuorokerhotoiminta on osa kestävän kehityksen Sitoumus 2050 -ohjelmaa.

okm.png

Kuorokerhotoimintaa järjestetään opetus- ja kulttuuriministeriön tuella.

KUOROKERHO

Tapiolan kuoro järjestää kuorokerhotoimintaa useissa alakouluissa eri puolilla Espoota.

Kuorokerhotoiminnan tarkoituksena on tuoda musiikkiharrastus osaksi oppilaiden koulupäivää ja tarjota mahdollisuus musiikin harrastamiseen mahdollisimman monelle espoolaiselle koululaiselle. Tapiolan kuoron kuorokerhojen ohjaajat ovat musiikin ja äänenkäytön opetuksen ammattilaisia.

Kuorokerhoissa:

 • opitaan laulamista
 • harjoitellaan ryhmätyötaitoja
 • tutustutaan musiikkiin ja nuotinlukuun
 • opetellaan kuorolaulun alkeita
 • pidetään hauskaa musiikin parissa!

Kuorokerhot:

 • järjestetään kerran viikossa koulujen tiloissa ennen tai jälkeen koulupäivän
 • on tarkoitettu kaikille laulamisesta kiinnostuneille alakoululaisille
 • eivät vaadi aiempaa kokemusta kuorolaulusta

Tiedot lukuvuoden 2018–19 kuorokerhoryhmistä ja koulukohtaisista aikatauluista ilmoitetaan myöhemmin kesällä.

Omalla koululla järjestettävän kuorokerhon lisäksi 6-9-vuotiaat oppilaat voivat ilmoittautua myös Tapiolan kuoron esikuoroon, joka toimii Tapiolan kirkossa torstaisin klo 15-16. Esikuoroon voivat ilmoittautua myös ne innokkaat laulajat, joiden omalla koululla ei järjestetä kuorokerhoa. Esikuoroa johtaa Tapiolan kuoron varajohtaja Anna Matvejeff-Haapaniemi.

Kuorokerhon hinta on 50€ / oppilas / lukukausi (n. 14 opetuskertaa). Lasku lähetetään kerran lukukaudessa sähköpostitse. Myönnämme hakemuksesta myös vapaaoppilaspaikkoja, jotta kaikilla halukkailla olisi mahdollisuus osallistua kuorokerhotoimintaan.

Ilmoittautumislomake lukuvuoden 2018–2019 kuorokerhoihin avautuu tälle sivulle myöhemmin kesällä. Kuorokerhoihin ilmoittaudutaan lomakkeen kautta torstaihin 30.8. mennessä.

Lisätiedot ja kyselyt: kuorokerho@tapiolankuoro.fi

KÖRKLUBB

Tapiolakören organiserar körklubbar i ett flertal skolor på olika håll i Esbo.

Avsikten med klubbverksamheten är att göra musikintresset till en del av elevernas skoldag och att erbjuda så många Esboelever som möjligt en chans att utöva musik. Tapiolakörenskörklubbar har handledare som är professionella musik- och röstpedagoger.

I körklubbarna:

 • lär vi oss sjunga
 • övar oss i grupparbete
 • lär oss om musik och notläsning
 • får vi inblick i körsångens grunder
 • har vi roligt tillsammans med musik!

Körklubbarna:

 • arrangeras en gån i veckan i skollokaler före eller efter skoldag
 • är avsedd för alla i årskurserna 1 - 6
 • kräver ingen tidigare erfarenhet av körsång

Information om körklubbar under det kommande läsåret 2018-2019 kommer att publiceras senare på sommaren.

Förutom körklubbarna vars verksamhet sker på den egna skolan kan 6 - 9-åriga elever också anmäla sig till Tapiolakörens förberedande kör, som är verksam i Hagalund torsdagar kl. 15-16 från den 17.8. Den förberedande kören leds av Tapiolakörens vicedirigent Anna Matvejeff-Haapaniemi.

Körklubbens medlemsavgift är 50€ / elev / termin (ca 14 sammankomster). Vi beviljar på basis av ansökan ett antal frielevsplatser så att alla som så önskar har möjlighet att delta i körklubbens verksamhet.

Anmälan till körklubben sker före on 30.8 på denna sidan. Anmälningsblankett publiceras senare på sommaren..

Ytterligare information och förfrågningar: kuorokerho@tapiolankuoro.fi


Ilmoittautuminen / Anmälning / Sign up

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia / * Fält märkta med stjärna är obligatoriska / * Fields marked with a star are required

CHOIR CLUB

Tapiola Choir’s organizes choir clubs in multiple primary schools in Espoo.

The choir club is organized by Tapiola Choir. The purpose of the club is to bring music hobby as part of the school day and offer a possibility for a musical hobby for as many pupils in Espoo primary schools as possible. The teachers in Tapiola Choir’s choir clubs are professionals in music and vocal teaching.

In the choir club we:

 • learn to sing
 • practice group working skills
 • get to know music and reading of it
 • learn the basic steps of choir singing
 • have fun with music!

The choir clubs:

 • take place once a week in schools before or after the school day
 • are meant for all primary school pupils who are interested in singing
 • don’t require any previous experience in choir singing

Information about choir clubs in the upcoming school year 2018–2019 will be posted later in the summer.

In addition to the choir club at the pupil’s own school all 6 to 9 year-old students can also sign up for Tapiola Choir’s pre-choir. The pre-choir’s rehearsals takes place in Tapiola church every Thursday at 15-16 pm, starting on August 17th. The pre-choir is conducted by Tapiola Choir’s assistant conductor Anna Matvejeff-Haapaniemi.

The tuition fee for the choir club is 50€ per pupil per term (incl. approximately 14 sessions). The invoice is sent once per term by email. You can also apply for a scholarship if needed.

To sign up for the choir club fill the sign up form by Thursday 30th of August. The form will be posted on this site later in the summer.

More information and inquiries: kuorokerho@tapiolankuoro.fi