Infokirjearkisto

Infokirje 9 / 2016-17

7.4.2017

Hei kaikki kuorolaiset ja kuoroperheet!

Tässä kirjeessä:

1.    Kuoron nuotisto digitalisoidaan ja nuotit luetaan jatkossa tablettitietokoneelta

2.    Uusi logo – suunnittelukilpailu kuorolaisille ja kuoroperheille 17.4. asti!

3.    30.3. vanhempainillasta: PTS, yrityskontaktit, vuosikokouspäätöksiä

4.    Liittykää kannatusjäseneksi!

Päivitetty aikataulu löytyy vasemman palkin Infokirje 9 -linkin takaa!

 

1.    Kuoron nuotisto digitalisoidaan ja nuotit luetaan jatkossa tablettitietokoneelta

Taiteellisen johtajan Pasi Hyökin esityksestä kuoro siirtyy syksyllä 2017 digitaaliseen nuotistoon: paperin sijaan nuotit luetaan jatkossa lukulaitteelta (tablettitietokoneelta). Tavoitteena on säästää kuoron kustannuksia (kopiointi ja siihen kuluva työaika) sekä helpottaa nuotiston käsittelyä.

Lukulaitteen hankinta on kuorolaisen (kuoroperheen) vastuulla. Todennäköisesti useimmat perheillä jo olevat tabletit soveltuvat käyttötarkoitukseen. Toimitamme listan vähimmäisvaatimuksista lähiviikkojen aikana; nuotit luetaan pdf-tiedostoina, ja tarkoitus on tehdä niihin merkintöjä siihen tarkoitetulla sovelluksella. Sopivan laitteen voi todennäköisesti löytää myös käytettynä. Lisäksi kuoroperheiden kustannusten madaltamiseksi kuoro pyrkii mahdollisuuksien mukaan (prioriteettijärjestyksessä):

o   hankkimaan laitehankintoihin sponsorin tai yhteistyökumppanin

o   organisoimaan mahdollisimman edullisen yhteistilauksen

o   hankkimaan mahdollisesti tarvittavia vapaaoppilaspaikkoja varten joitakin laina- ja/tai vuokralaitteita.

Paperinuotit eivät välttämättä häviä heti sataprosenttisesti, mutta kaikki uudet ja myös käytössä olevat nuotit pyritään syksystä alkaen tuomaan vain lukulaitteille. Lisätietoa laitevaatimuksista ja mahdollisista yhteishankinnoista lähiviikkoina.

 

2.    Uusi logo – suunnittelukilpailu kuorolaisille ja kuoroperheille 17.4. asti!

Tavoitteena on uudistaa Tapiolan kuoron nykyinen kiva mutta hieman vanhahtava logo ajanmukaiseksi, ajattomaksi ja tyylikkääksi sekä kuoron toimintaan mahdollisimman hyvin sopivaksi. Prosessin on tarkoitus olla kevyt, nopea ja edullinen. Logon suunnittelee graafikko Satu Salmitie, ja käytämme myös ulkopuolista asiantuntijaraatia sekä mahdollisuuksien mukaan netin graafikkosivustoja. Nyt kutsumme myös teidät mukaan!

·      Onko sinulla ajatuksia siitä, minkälainen Tapiolan kuoron logo voisi olla?

·      Minkälaisia värejä, muotoja, elementtejä?

·      Onko mielessäsi jokin kuva tms., joka edustaa toimintaamme mielestäsi hyvin?

Kerro tai piirrä ajatuksesi meille, ja voi olla, että juuri sinun ehdotuksesi päätyy muodossa tai toisessa osaksi logon suunnittelua! Kaikenlaiset ja -muotoiset ajatukset ovat tervetulleita.

Mikäli juuri sinun ehdotuksesi tai ideasi vaikuttaa ratkaisevasti lopulliseen logoon, maksamme ehdotuksen jättäneelle henkilölle 75 euron palkkion. Jos päädymme käyttämään ehdotusta osittain tai pienempänä osana logoa, palkkio on 25 euroa. Kuoro varaa siis oikeuden käyttää tai olla käyttämättä ehdotuksia osittain tai kokonaan.

Lähetä ajatuksesi / ehdotuksesi (muodosta riippuen tekstinä tai kuvina) osoitteeseen graafikko@tapiolankuoro.fi 17.4.2017 mennessä (käsittelemme ehdotukset jo samalla viikolla). Myös tekstari tai whatsapp tuottajapuhelimeen (050 3140 603) käy, laita siinä tapauksessa mukaan maininta ”Logo” tms.

Sitten ei muuta kuin ideoimaan ja ehdottamaan!

 

3.    Muuta vanhempainillasta: PTS, yrityskontaktit, vuosikokouspäätöksiä

3.1.        Kuorolle on Pasin aloitteesta tehty vuoden 2016 aikana Pitkän tähtäimen suunnitelmaa (PTS) eli eräänlaista strategia-asiakirjaa. Hallitus käsittelee ja hyväksyy sen 2017 aikana. Asiakirjan ensimmäinen sivu eli toiminta-ajatuksen luonnosversio on ollut kuorolaisten kommentoitavana Siuntion-kuoroleirillä helmikuussa sekä lyhyesti näytillä 30.3. vanhempainillassa. Se löytyy tämän infokirjeen lopusta, ja voitte halutessanne kommentoida sitä sähköpostitse osoitteeseen info@tapiolankuoro.fi.

3.2.        Mikäli teillä on hyviä kontakteja yrityksiin, pyydämme vinkkaamaan asiasta osoitteeseen info@tapiolankuoro.fi tai puhelimitse 050 314 0603. Esimerkkejä asioista, joihin liittyvät kontaktit voivat olla hyödyksi:

o   Konsertin, yhtyekeikan tai konserttilippujen ostamisesta kiinnostuneet tahot

o   Markkinointiyhteistyöstä (mainokset, somemarkkinointi, yhteistyökumppanuudet) sekä yritysvastuun ja yhteiskunnallisen toiminnan kehittämisestä kiinnostuneet tahot

o   Toiminnalliseen yhteistyöhön sopivat tahot: ajankohtaisina esimerkkeinä lakitoimistot, ohjelmistotalot (mahd. mobiilisovellus), mediatalot, hotellit/kokouspaikat/ravintolat, kuljetusyritykset, painotalot, vaate- ja tarvikevalmistajat, -suunnittelijat ja -myyjät (oheistuotteet) jne.

o   Muut yhteistyömahdollisuudet, joita emme ole ehkä tulleet vielä edes ajatelleeksi!

3.3.        Vuosikokouspäätöksiä

o   Kuoron hallitukseen valittiin tehtävässä lopettaneen Sanna Katajavuoren tilalle Aino Aaltonen. Kiitos Sannalle menneistä vuosista ja Ainolle tervetuloa!

o   Kuoron tilinpäätös, vuosikertomus, toimintasuunnitelma ja budjetti hyväksyttiin hallituksen esitysten mukaan. Kuoron taloustilanne on vakaa, mutta menojen ja tulojen tasapainon suhteen yhä rakenteellisesti haastava. Vuosi 2017 on taiteellisessa toiminnassa erittäin vilkas, samoin kuin viime vuosi 2016.

o   Budjettipäätökseen sisältyy myös päätös siitä, että kuoron lukukausimaksu nousee 75 eurosta 120:een euroon syksyllä 2017. Sisaralennus 25% ja mahdollisuus vapaaoppilaspaikkaan säilyvät ennallaan.

 

4.    Liittykää kannatusjäseneksi!

Jos teillä ja/tai tuttavillanne ja sukulaisillanne on siihen mahdollisuus, kannustamme teitä liittymään Tapiolan kuoron kannatusyhdistyksen jäseneksi. Vuoden 2017 jäsenmaksu on 25 € / henkilö. Jäseneksi voi liittyä ilmoittamalla nimensä ja yhteystietonsa osoitteeseen info@tapiolankuoro.fi. Jäsenyys ei velvoita mihinkään, ja viestintä on toistaiseksi rajoittunut vuosikokouskutsuihin ja jäsenmaksulaskuihin.

Jos esimerkiksi kolmannes kuoroperheiden aikuisista (tai muista läheisistä) sekä n. 20% entisistä kuorolaisista olisi kannatusjäseniä, nykyiset satojen eurojen jäsenmaksutuotot (kiitos jäsenille!) olisivat olla muutamia tuhansia ja tukisivat kuoroa merkittävästi.

Jäsenyys on kuitenkin täysin vapaaehtoista, eikä kuoron toimintaan osallistuminen ole siitä riippuvaista suuntaan eikä toiseen. Kuoroperheet tukevat toimintaa jo nyt runsaasti ja monin eri tavoin, kiitos siitä kaikille!